Business Meeting

Pulje ansøgninger - Tilskud

Find ekstern finansiering 

Udvikling & vækst er vigtigt for alle virksomheder og jeg hjælper jer med at identificere de muligheder i har. Der er mange forskellige erhvervspuljer og formål 

Jeg hjælper jer med at søge, administrere og aflægge regnskab og rapporter undervejs. 

De offentlige tilskudspuljer, skal bruges til at løfte danske virksomheder til at blive mere konkurrencedygtige,

grønnere, mere veldrevne og bæredygtige.

Tilskudspuljerne er forskellige og retter sig imod forskellige typer projekter og virksomheder i forskellige vækststadier.

Det kan eksempelvis være midler til eksportudvikling, digitalisering, vækstmidler til iværksættere og unge virksomheder,

og mere specifikke til turisme og restaurationsprojekter.

Der findes desuden puljer, der henvender til virksomheder, som ønsker at arbejde med grøn og bæredygtig omstilling.


Arbejdet med at søge erhvervspuljer er forskelligt fra pulje til pulje. De stiller forskellige krav til virksomheden.

 Flere af puljerne kendetegnes ved at man som ansøger skal udarbejde en ansøgning,

som skal indsendes efter puljen åbnes for modtagelse af ansøgninger på en bestemt dato og klokkeslæt,

men kan også være løbende, hvis det er mindre mere lokale beløbspuljer.

Erhvervspuljerne hjælp jer med at sætte turbo på udviklingen.


De tiltag, som I allerede har planlagt, kan I få sparket i gang hurtigere ved at få eksterne midler til at komme i gang.


Jeg kan hjælpe dig med at identificere og give sparring på de puljer der vil bidrage med mest for dig.

Du kan vælge at lade mig om skrivearbejdet, og når bevillingen er kommet hjem, så er jeg klar til at hjælpe dig med den næste del,

at bruge pengene korrekt, samt afrapportere til bevillingsgiver.

Sammen finder vi den løsning du har brug for og sammen sikrer vi du kommer i mål